Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Heinosoft zijn de volgende Algemene Voorwaarden, die tevens zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag in augustus 2015 onder nummer 5804223, van toepassing. Een kopie van deze voorwaarden kan je hier downloaden